עופר ומאור

כוכבי הצחוקיה

לירן דויד

כוכב החממה

לירון איש האוירון

כוכב הילדים

מאיה פאפאיה

כוכבת הילדים

צ'יקולולו

כוכב הילדים

"גברת רגש" שני כהן סקאלי

הצגת ילדים

קרקס אפריקאיף טנזני

ראשית הילדה הנצחית

אורטלי